shiatsu
praktijk
kosten en vergoedingen
mariel van de weert
contact
Mariel van de Weert, shiatsu
“Het hart is de stam waar het leven in geworteld is en de plaats waar de Geest veranderingen verzekert.”
(Nei Jing Suwen, hoofdstuk 9)

“Als de Geest helder is zullen de andere organen goed functioneren.”
(Nei Jing Suwen, hoofdstuk 8)

Shiatsu, acupunctuur en moxa-therapie zijn holistische geneeswijzen. Zij bieden de mogelijkheid om de mens als geheel te benaderen. Zij zijn meer dan louter symptoombestrijding. Een klacht of ziekte is nooit een op zich staand iets, maar altijd ingebed in de complexiteit van die ene mens. Een klacht of ziekte laat iets zien over hoe de veelvoud van aspecten waaruit een mens bestaat zich tot elkaar verhouden en hoe deze componenten eventueel een beter evenwicht zouden kunnen vormen. Daarbinnen spelen zowel geestelijke als ook lichamelijke elementen een rol.
Een behandelweg wordt zo een individueel veranderingsproces, waarin ieders zelfgenezend vermogen centraal staat.
Als behandeltechniek maken shiatsu, acupunctuur en moxa-therapie alle drie gebruik van de energetische anatomie zoals die is geformuleerd in oude Chinese geschriften en door de eeuwen heen is overgeleverd. Meridianen en acupunten spelen daarin een belangrijke rol. Meridianen vormen energetische communicatie-netwerken, die de verscheidenheid van facetten waaruit wij bestaan met elkaar in verbinding brengen. Acupunten zijn binnen dit netwerk knooppunten met een uitgesproken werking. Deze meridianen en punten kunnen op verschillende manieren gestimuleerd worden.

 
 
Andreas Bonnstraat 22-2, 1091AZ Amsterdam